Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

  • Uchwała nr 10/2022 z dnia 31.05.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie organizacji pracy przedszkola – aneks nr 9 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała nr 9/2022 z dnia 23.05.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie wytypowania przedstawicieli do komisji konkursowej;
  • Uchwała nr 8/2022 z dnia 23.05.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – aneks nr 8 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała nr 7/2022 z dnia 11.04.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023;
  • Uchwała nr 6/2022 z dnia 31.03.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – aneks nr 7 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała nr 5/2022 z dnia 24.02.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – aneks nr 6 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała nr 4/2022 z dnia 16.02.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022;
  • Uchwała nr 3/ 2022  z dnia 28.01.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie;
  • Uchwała nr 2/2022 z dnia 19.01.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie wyrażenia opinii o pracy Dyrektora Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie;
  • Uchwała nr 1/2022 z dnia 5.01.2022 r. Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie w sprawie zaopiniowania organizacji pracy przedszkola – aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
Skip to content