Sprawozdania finansowe
Przedszkola nr 434
„Na Górce”
dostępne są na stronie
DBFO Wesoła m.st.Warszawy

Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym i  przyjaznym. Wychowankom zapewniamy dobrą opiekę, wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa oraz ciekawe zajęcia edukacyjne, poznawanie świata poprzez doświadczanie i zabawę pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry.

Bierzemy pod uwagę, iż każde dziecko jest odrębną, niepowtarzalną i indywidualną jednostką. Dlatego też każdemu z osobna staramy się pomagać rozwinąć jego własny potencjał twórczy i poznawczy. Uczymy wrażliwości na drugiego człowieka, wiary we własne siły, umiejętności współżycia z ludźmi oraz w zgodzie z naturą. 

Nasze dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa. Współpracujemy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając dzieciom i rodzicom, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc. Podejmujemy wiele działań na rzecz naszych wychowanków i przedszkola. 

Organizujemy różnorodne warsztaty stymulujące rozwój dzieci, zapraszamy ciekawych ludzi oraz organizujemy wiele wycieczek. Na terenie naszego przedszkola raz w miesiącu odbywają się koncerty muzyczne lub wystawiane są teatrzyki. Integrujemy środowisko rodzinne i lokalne poprzez organizowanie pikników i spotkań rodzinnych. 

Naszym niewątpliwym atutem jest bogata oferta zajęć dodatkowych w przedszkolu (język angielski 3 x w tygodniu, gimnastyka, rytmika, taniec)

Skip to content