„ASPE w Wesołej”

„ASPE w Wesołej”

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy otrzymał grant na realizację przedsięwzięcie „ASPE w Wesołej” w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Przedsięwzięcie realizowane było w:

  • Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica,
  • Szkole Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej,
  • Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich,
  • Szkole Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
  • Przedszkolu nr 434 „Na Górce”.

W placówkach łącznie zatrudniono dziewięciu Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość grantu wyniosła 277 392,56 zł. Czas trwania projektu w dzielnicy Wesoła:

1 marca 2022 r. – 2 września 2023 r.

Skip to content