„ASPE w Wesołej”

„ASPE w Wesołej”

Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy otrzymał grant na realizację przedsięwzięcie „ASPE w Wesołej” w projekcie pod nazwą „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne
Skip to content