Procedura odwoławcza:

od 29 kwietnia 2022 r.-  w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 

 

 

 

Skip to content