Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie
Kamila Rudzińska – Kępka
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem Firmy Edukompetencje.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
  1. 1) Art.37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  3. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Przedszkola nr 434 „Na Górce” w Warszawie z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 434 w Warszawie.
Skip to content