Przedszkole nr 434 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wesoła.

 Przedszkole działa na podstawie

  1. Akt założycielski przedszkola .
  2. Statutu Przedszkola.
  3. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. nr 256 poz. 2572. z późn. zm.) i wydanych do niej rozporządzeń wykonawczych
Skip to content