Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2018/2019

Izabella Jachacz – Przewodnicząca
Karol Górecki
– Wiceprzewodniczący
Justyna Dziedzicka – Konieczko
– Skarbnik
Anna Sadomska – Sekretarz
Magdalena Jesionkiewicz
– Komisja Rewizji
Justyna Mućka
– Komisja Rewizji


Ważne informacje:

Email Rady Rodziców: radarodzicow@przedszkole434.pl