Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2020/2021

Agnieszka Kłos Aniołowska - Przewodnicząca
Joanna Stalka
- Wiceprzewodniczący
Sandra Marczyńska
- Skarbnik
Kinga Gudowska
- Sekretarz
Gabriela Giszcz
- Komisja Rewizji
Aleksandra Walaszczak
- Komisja Rewizji


Ważne informacje: