Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2019/2020

Agnieszka Kłos Aniołowska – Przewodnicząca
Urszula Gradoń
– Wiceprzewodniczący
Justyna Dziedzicka – Konieczko
– Skarbnik
Sandra Marczyńska
– Sekretarz
Magdalena Jesionkiewicz
– Komisja Rewizji
Justyna Mućka
– Komisja Rewizji


Ważne informacje: