Opłaty

Stawka żywieniowa wynosi 12 zł za dzień.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta
29 1030 1508 0000 0005 5111 3001