Opłaty

Stawka żywieniowa wynosi 9 zł za dzień.

Wpłat należy dokonywać na poniższy numer konta
29 1030 1508 0000 0005 5111 3001

Szanowni Rodzice,

Opłata za dyżur wakacyjny wynosi 126zł.

Wpłaty należy dokonywać na poniższy numer konta
29 1030 1508 0000 0005 5111 3001