Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

  • Telefonicznie: +48 / 22 244 29 02
  • Listownie na adres: Przedszkole nr 434 ul. 1 Praskiego Pułku 116, 05-077 Warszawa
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: p434@edu.um.warszawa.pl
  • Osobiście: w godzinach pracy Przedszkola (po uprzednim umówieniu się telefonicznie bądź mailowo)
  • Sprawy wychowawczo-opiekuńcze: osobiście z wychowawcami grup