Kompetencje

Nasze przedszkole jest przedszkolem przyjaznym i otwartym na potrzeby dzieci a także rodziców.

Wychowankom zapewniamy dobrą opiekę, wszechstronny rozwój w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa oraz ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli.

Pamiętamy, iż każde dziecko jest odrębną, niepowtarzalną jednostką. Pomagamy mu rozwinąć jego własny potencjał twórczy i poznawczy.

Uczymy szacunku do drugiego człowieka, wiary we własne siły, umiejętności współżycia z ludźmi oraz w zgodzie z naturą.

Nasze dzieci objęte są opieką logopedy.

Podejmujemy wiele działań na rzecz naszych wychowanków i przedszkola. Organizujemy różnorodne warsztaty stymulujące rozwój dzieci, spotkania z rodzicami, organizujemy wiele wycieczek, współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.

Na terenie przedszkola raz w miesiącu odbywają się koncerty muzyczne oraz wystawiane są teatrzyki.

Tradycją naszego przedszkola są przedświąteczne spotkania dzieci, rodziców i nauczycieli, dzieci przygotowują jasełka Bożonarodzeniowe i spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka i wiele innych.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: taneczne, rytmiczno - muzyczne, nauka języka angielskiego.